1. OBJECTE
Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.calxotisvallcebre.com, del qual és titular BRUMA & HORSES SL (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web d’EL PROPIETARI DE LA WEB us atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB o front a tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació esmentada.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i EL PROPIETARI DE LA WEB pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: BRUMA & HORSES SL
El seu CIF és: B05380225
El seu domicili social és a: Cal Ros, s/n – 08699 – Vallcebre – BARCELONA
Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA T 47812, F51. S8 , HB 563005 I/A2
3. COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tfno: 633493627 / 633085420
Email: hola@calxotisvallcebre.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PROPIETARI DEL WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l’ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes